Skolemøbler

Garderobe

En praktisk og oversiktelig garderobe gjør tilværelsen for elevene litt mindre hektisk i tiden for og etter skoletimene. Dagens ordninger med uteskole og SFO har også skapt større behov for plass til garderobeløsninger.

Den gamle ordningen i skolen med knagger på gangene har måtte vike for egne gaderoberom der skohyller og sittebenker er nyttige og viktige elementer.

Ryddige omgivelser gir ryddigere hoder og en god start på dagen.