Ergonomi og estetikk

- to solide fundamenter i vår produksjonsfilosofi

Vårt utgangspunkt er mennesket. Vi formgir møbler for kontorer og offentlige miljøer, men først og fremst formgir vi dem for mennesket som skal bruke dem. 

Ergonomi står sterkt hos oss. Derfor benytter vi oss av forskning og ulike testmodeller i produktutviklingen. Vi krever av oss selv at menneskets fysiologi og produktets funksjon skal utfylle hverandre på best mulig måte. 

Utover en god funksjon, ønsker vi også at våre møbler skal skape estetiske merverdier. Vi legger vekt på at produktenes detaljer skal skape et estetisk helhetsinntrykk, samtidig som dette ikke skal gå ut over møblenes funksjon. 

Vi tar hensyn til mennesket, moderne arkitektur og dagens krav til rasjonelle og fleksible organisasjonsformer i vårt arbeid. Vårt mål er at Aarslands kolleksjon skal representere en variasjonsrikdom som er nødvendig for en effektiv, funksjonell og helhetlig møblering.