Samfunnsansvar

- vi støtter nærmiljøet vi er en del av

Alle som jobber hos Aarsland Møbelfabrikk har det jærske tankesettet om at vi må trø til der det trengs og være vårt ansvar bevisst. I over 90 år har vi bidratt med smått og stort til gode formål og organisasjoner i regionen rundt oss. Det er en del av oss at vi ikke skal ha stengte dører, men heller være med å bygge, utvikle og spre kultur- og idrettsglede rundt oss.

Og vi blir både stolte og ydmyke når vi får tilbakemeldinger som denne:

«Aarsland Møbelfabrikk har vært en meget solid og god hovedsponsor for
Vigrestad Idrettsklubb i alle mine godt 20 år som daglig leder i klubben!
På det bruket vet de hva ekte samfunnsansvar er for noe, og Vigrestad
Idrettsklubb setter veldig stor pris på å få være på samme lag som denne
ekte Jærske hjørnesteinsbedriften. 

De har også bidratt med mange gode råd for vår daglige drift på
idrettsklubben opp gjennom årene. De rådene lytter man til.»

Vennlig hilsen  Arnfinn Dahl 
Daglig Leder Vigrestad Idrettsklubb