Tradisjon

Tradisjonsbevisst i 90 år

Aarsland Møbelfabrikk AS har i mer enn 90 år arbeidet målbevisst med å designe, produsere og markedsføre tidsmessige møbler med gode tekniske løsninger og høy funksjonalitet. Vår virksomhet er tuftet på gode og lange jærtradisjoner i et godt samspill mellom industri og primærnæringene på Jæren.

Dette innebærer at vi hele tiden tilstreber best mulig utnyttelse av materiell og energi samt å unngå forurensning av omgivelsene og atmosfæren. Like viktig er det å sikre trygge varige arbeidsplasser i et godt sikkert arbeidsmiljø gjennom investeringer i ny teknologi og maskiner samt sørge for kompetanseutvikling og opplæring av personalet.